Produkty a služby


V oblasti sieťových technológií ponúka spoločnosť PRO3Net riešenia a služby pre domáce, firemné a veľké podnikové nasadenie ako i implementáciu pre sieťových poskytovateľov telekomunikačných služieb, postavené primárne na technológii Cisco Systems.

 

Spoločnosť PRO3Net má dlhoročné skúsenosti a úspešných implementácií riešení konvergentných sietí v technologických oblastiach IP telefónie, zabezpečenia siete, prepínačov a smerovačov, bezdrôtových sietí a ďalších.


Sieťová a komunikačná infraštruktúra tvorí základ potrebný pre fungovanie všetkých Informačných technológií. Preto je pre každú spoločnosť dôležité vybudovať kvalitnú sieťovú a komunikačnú infraštruktúru, ako komplexné riešenie s ohľadom na perspektívu ďalšieho rozvoja spoločnosti s kvalitnou podporou a službami.