Infraštruktúra

Pasívna časť - štruktúrovaná kabeláž tvorí základný prvok pasívnej dátovej infraštruktúry, ktorá už dnes neslúži len na pripojenie počítačov do siete, ale využívajú ju i ďalšie zariadenia ako sú IP kamery, systémy na kontrolu vstupu, integračné nadstavby pre pripojenie EPS, EZS, systémy pre riadenie a kontrolu efektivity výroby alebo napr. meranie a reguláciu.

 

Štruktúrovaná kabeláž sa tak stáva zjednocujúcim prvkom konvergovaného IP prostredia v celej budove.

 

Pre zabezpečenie náročnejšieho pripojenia jednotlivých používateľských staníc alebo komunikačných celkov do väčšieho sieťového prostredia sa používajú optické kabelážne systémy založené na optických vláknach. Technológie optických vlákien ponúkajú vlastnosti, ktoré nie je možné dosiahnuť inou technológiou, ako je eliminácia rušenia, vysoká spoľahlivosť alebo maximálna výkonnosť. Parametre optických vlákien podporujú použiteľnosť technológie pre prostredia s významným vonkajším rušením, napríklad v rádiokomunikačných zariadeniach, alebo tam, kde z bezpečnostných a iných dôvodov sa musia minimalizovať vysielané emisie.

 

Routing & Switching - dnešné siete musia efektívne a bezpečne prenášať údaje, hlas, video a bezdrôtové aplikácie s vysokými nárokmi na šírku pásma, a zároveň sa prispôsobovať premenám v spôsobe prenosu, novým službám a problémom s optimalizáciou výkonu aplikácií.

 

Technologické komponenty sú navrhnuté tak, aby uľahčovali tieto zmeny, a zároveň nepretržite zaisťovali hladký a efektívny prenos komunikačných údajov. Technológie a funkcie, ktorými sa vyznačujú zariadenia, pomáhajú podnikom zvyšovať produktivitu a riadiť výdavky v kritických oblastiach na podporu implementácií siete LAN/WAN, dátového centra alebo poskytovateľa služieb.

 

Riešenia zahŕňajú širokú škálu špičkových produktov, technológií a integrovaných produktov navrhnutých tak, aby spĺňali neustále sa meniace potreby podnikov. Znížili kapitálové a prevádzkové výdavky a zároveň zachovali bezpečnosť, škálovateľnosť, spravovateľnosť a dostupnosť dodávaného riešenia, ktoré poskytujú aplikačnú inteligenciu, zjednotené služby, nonstop komunikáciu, virtualizáciu, integrované zabezpečenie a zjednodušenú správu.

 

Komplexné riešenia s podporou videa sú kombináciou inteligentných technológií videa v domácich sieťach, podnikových sieťach a sieťach poskytovateľov služieb, ktoré pomáhajú zjednodušiť sieťovú architektúru a zároveň poskytnú služby nasledujúcej generácie, ako sú prenos videa a hlasu, siete VPN a prenos multimédií prostredníctvom protokolu IP. Transformácia multimediálnych aplikácií do konvergentnej siete pomáhajú optimalizovať, zabezpečiť a škálovať vysokokvalitné nonstop funkcie, ktoré potrebujete.

 

Wirelles - bezdrôtové riešenia umožňujú užívateľom pracovať produktívnejšie, lokálne alebo mimo kanceláriu pri zachovaní bezpečnosti a správy vyžadovanej od pevných sietí.

 

Pre riešenia bezdrôtových sietí v prostredí malých a rozsiahlych podnikových sietí ponúkame ucelené riešenia od firmy Cisco , ktoré

 

  • Predstavuje bezpečné, cenovo dostupné, aktualizovateľné a ľahko použiteľné riešenie WLAN.
  • Poskytuje špičkové zabezpečenie v obore prostredníctvom sád aplikácií, ktoré vychádzajú zo štandardu IEEE 802.1X.
  • Podporuje prenosové rýchlosti až 54 Mb/s (IEEE 802.11g) so spätnou kompatibilitou pre zariadenia 802.11b.
  • Uľahčuje a sprehľadňuje správu.
  • Je ich možné napájať z externých napájacích zdrojov alebo priamo po ethernet kábli pomocou Power-Over-Ethernet (PoE).
  • Poskytuje duálnu podporu štandardov 801.11a a 802.11g