Služby

Filozofiou spoločnosti je špecializácia na technické riešenia s poskytnutím komplexných riešení, služieb a konzultácií v oblastiach životného cyklu projektu počínajúc vyhodnotením požiadaviek zákazníka, návrhom vhodného riešenia, jeho integráciou s ďalšími systémami, vlastným nasadením a nakoniec jeho prevádzkovaním a ďalšou optimalizáciou

 

  • Plánovanie (Analýza, Audit, Architektúra, Poradenstvo)
  • Dizajn (Návrh, Dizajn)
  • Implementácia (Riadenie projektu, Inštalácia, konfigurácia, Integrácia, Testovanie)
  • Prevádzka (Podpora, Servis, Monitoring, Manažment, outsourcing)
  • Optimalizácia (Štúdie, Stratégie, Testovanie, Konzultácie)

 

Celkovým zámerom týchto činností je, aby naši zákazníci dokázali zabezpečiť poskytovanie služieb pre svojich interných alebo externých zákazníkov na dohodnutej úrovni.