Unified Comunication

Riešenia Unified Communications – zjednotená komunikácia, ktorá zjednocuje hlasové, video, dátové a mobilné aplikácie v pevných a mobilných sieťach a umožňujú používateľom jednoducho komunikovať na každom pracovisku a s použitím ľubovoľného média, zariadenia alebo operačného systému.

 

Medzi hlavné produkty patria :


  • IP telefónia – kompletný balík riešení a koncových bodov pre komunikáciu cez IP umožňujúci rozšíriť dosah konzistentných komunikačných služieb na zamestnancov a na všetkých pracoviskách, pričom je jedno, či pracujú v ústredí, v pobočkách alebo na diaľku.
  • Unified Messaging – poskytnutie prístupu s možnosť odosielania správ prostredníctvom ľubovoľného média, na ľubovoľnom mieste a z ľubovoľného zariadenia, aby sa zvýšila produktivita a zrýchlili pracovné procesy.
  • Presence – bohaté multimediálne služby zjednotených komunikácií Cisco umožňujúce nadviazať spojenie, komunikovať a spolupracovať priamo od pracovného stola.
  • Mobilita – začlenením mobilných zariadení do bezpečnej, spravovanej podnikovej platformy s cieľom zvýšenia produktivity zamestnancov a sprehľadnenia výdavkov na mobilné zariadenia
  • Telepresence – Cisco TelePresence riešenia (Tandberg) umožňujú viesť priamu audio a video komunikáciu v reálnom čase prostredníctvom IP siete a súčasne sledovať prezentáciu, dokument alebo desktop, s cieľom poskytnúť nevídané možnosti spolupráce (stretnutia, vysielanie a nahrávanie obsahu vo formáte HD, blízky kontakt so zákazníkmi, webové konferencie prostredníctvom riešení Cisco WebEx).

 

 

Všetky formy hlasovej, obrazovej či multimediálnej komunikácie medzi používateľmi, či už v rámci podniku alebo medzi firmami majú za kľúčový cieľ zjednotiť a zjednodušiť spôsob obsluhy všetkých takýchto komunikačných kanálov, aby komunikácia prácu uľahčovala, nie komplikovala.